• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
22 Ιούν 2021

Αίτημα του ΣΤΕΕΑ για την ένταξη του κλάδου στο πρόγραμμα επιδότησης κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων τουριστικών επιχειρήσεων

Βρείτε εδώ την από 14/6/2021 επιστολή μας που στάλθηκε στα αρμόδια Υπουργεία και φορείς, σχετικά με την δυσαρέσκειά μας για την μη ένταξη του κλάδου των επιχειρήσεων ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων στο πρόγραμμα  «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» καθώς και το αίτημα για την άμεση ένταξή μας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.