• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
24 Ιούν 2021

COVID | Διαδικασία Καταβολής Συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων πληττόμενων δανειοληπτών

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. 74074 ΕΞ 2021 και με τίτλο «Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 64-77 του ν. 4790/2021 (Α’ 48).».

Σε συνέχεια του άρθρου του ΣΤΕΕΑ  COVID | Νόμος 4790 | Κατεπείγουσες ρυθμίσεις  περιγράφεται η διαδικασία της καταβολής.

Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 2668/23.6.2021.