• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
30 Ιούλ 2014

Αλλαγές στη νομοθεσία που αφορούν τον Κλάδο

Ο ν.4276/2014 “Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμούς και άλλες διατάξεις” περιλαμβάνει άρθρα που αφορούν τον Κλάδο μας.
Δείτε παρακάτω ποια είναι αυτά και σε τι αφορούν.

Α. Στο άρθρο 7 προβλέπονται ΚΥΡΩΣΕΙΣ ως εξής:

  • Πρόστιμο 15.000 € για λειτουργία χωρίς Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσειων (δηλ. άδεια από τον ΕΟΤ)
  • Πρόστιμο 5.000 € για παροχή υπηρεσιών κατώτερη ποιότητας από αυτές που υπόσχεται ή διαφημίζει η επιχείρηση
  • Πρόστιμο 5.000 € για διαφήμιση υπηρεσιών χωρίς να έχει χορηγηθεί Βεβαίωση Συνδρομή Νόμιμων Προϋποθέσεων
  • Φυλάκιση 6 μηνών ή/και πρόστιμο 1.000 € για άγρα πελατών

Τα παραπάνω πρόστιμα διπλασιάζονται σε περίπτωση πρώτης υποτροπής και τριπλασιάζονται σε περίπτωση δεύτερης.
Επίσης, οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται πρόσθετα και ανεξάρτητα από κυρώσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις

Β. Στο άρθρο 49, παρ. 4 ορίζεται ότι οι Επιχειρήσεις Ενοικίασης Αυτοκινήτων δεν έχουν υποχρέωση να διατηρούν ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΕΥΜΣΗΣ για τα μακροχρόνια μισθωμένα αυτοκίνητα για τα οποία έχει υποβληθεί σύμβαση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Γ. Με το άρθρο 49, παρ. 9 επιτρέπεται η ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (αντίκες), με την προϋπόθεση ότι είναι ηλικίας τουλάχιστον 30 ετών και πιστοποιημένα από διεθνή οργανισμό

Ο νόμος δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 155 Α’ / 30-06-2014