• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
16 Δεκ 2015

Όριο Ηλικίας Αυτοκινήτων

Σύμφωνα με Απόφαση που υπογράφεται από τα συναρμόδια Υπουργεία Τουρισμού και Μεταφορών, αυξάνεται το όριο ηλικίας των ΕΙΧ αυτοκινήτων σε 12 χρόνια, χωρίς διαχωρισμό ανάλογα με τα κυβικά όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

Ο χρόνος υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου που, όμως, δεν πρέπει να διαφέρει περισσότερο από 1 χρόνο από το έτος κατασκευής του.  Και για αυτό τον λόγο οφείλουμε να υποβάλλουμε στον ΕΟΤ και το πιστοποιητικό ταξινόμησης των αυτοκινήτων.

Η διάταξη δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 2737 Β’ / 16-12-2015.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ότι η 12 ετία αφορά μόνο σε αυτοκίνητα που ενοικιάζονται ΧΩΡΙΣ Οδηγό.  Για τις περιπτώσεις Ενοικίασης με Οδηγό, τα όρια είναι 7 χρόνια ή 9 χρόνια για τα ανοικτού τύπου αυτοκίνητα.