• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
10 Απρ 2014

Αναλογικά Τέλη Κυκλοφορίας για άρση ακινησίας

Η πρόσφατη εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών δικαιώνει, έστω και εν μέρει, τις πολύχρονες προσπάθειες του ΣΤΕΕΑΕ για καταβολή μειωμένων Τελών Κυκλοφορίας
Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών που μπήκε σε εφαρμογή από 14/04/2014,  επιστρέφονται οι πινακίδες των οχημάτων που είχαν τεθεί σε προσωρινή ακινησία καταβάλλοντας τα Τέλη Κυκλοφορίας που αναλογούν στους υπόλοιπους μήνες μέχρι το τέλος του 2014.
Ελπίζουμε αυτό να αποτελέσει αρχή για αναθεώρηση όλης της νομοθεσίας που αφορά τα Τέλη Κυκλοφορίας.
Σε κάθε περίπτωση ο ΣΤΕΕΑΕ συνεχίζει τις προσπάθειες του για να βρεθεί ένα πιο δίκαιο σύστημα για τον Κλάδο μας.