• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
04 Ιαν 2016

Δικαιότερα Τέλη Κυκλοφορίας

Πρόταση προς το Υπουργείο Οικονομικών υπέβαλε ο ΣΤΕΕΑΕ για αναμόρφωση του τρόπου υπολογισμού των Τελών Κυκλοφορίας με στόχο την πιο δίκαιο κατανομή τους σε όλους τους ιδιοκτητες οχημάτων.

Η πρόταση προβλέπει όλα τα οχήματα χωρίς καμία εξαίρεση να καταβάλουν ένα ετήσιο Ελάχιστο Τέλος Κυκλοφορίας (Ε.Τ.Κ), ανάλογα με τον τύπο οχήματος (ΕΙΧ, ΕΔΧ, Φορτηγά ΙΧ-ΔΧ κ.α.) Ενδεικτικά το Ε.Τ.Κ θα κυμαίνεται από 10€  το έτος για ένα  επιβατικό Ι.Χ έως 50€ για φορτηγά Ι.Χ- Δ.Χ και λεωφορεία. Αντισταθμιστικά το υπολειπόμενο ποσό θα μπορεί να καλυφθεί μέσω μιας μικρής  αύξησης η οποία θα ενσωματωθεί στην τιμή του καυσίμου. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΣΤΕΕΑΕ, η προτεινομένη  αύξηση θα είναι της τάξης των 0.06 – 0.09€/ λίτρο.

Η εφαρμογή της πρότασης αυτής εξασφαλίζει μια πιο δίκαιη κατανομή του κόστους των Τελών Κυκλοφορίας. Αφενός, οι ιδιοκτήτες που κινούν ελάχιστα τα οχήματά τους  και που με το ισχύον καθεστώς ήταν αδικημένοι θα καταβάλλουν ένα μικρό ποσό σαν αντίτιμο για το χώρο που καταλαμβάνουν στο οδόστρωμα, αφετέρου όσοι κάνουν μεγαλύτερη χρήση του οχήματός τους που αυτό συνεπάγεται αυξημένους ρύπους και χρήση των σχετικών υποδομών, θα κληθούν να σηκώσουν  μεγαλύτερο βάρος.

Κυρίως όμως, θα μειωθούν κατακόρυφα  οι καταθέσεις  πινακίδων, πάγια τακτική τα τελευταία χρόνια, και άρα θα αυξηθούν τα κρατικά έσοδα αφού οι ιδιοκτήτες των οχημάτων  δεν  θα κληθούν  να  πληρώσουν   το ποσό των υπέρογκων για τα σημερινά δεδομένα   Τελών  Κυκλοφορίας.

Επιπλέον το κράτος θα ωφεληθεί και από την αύξηση των εσόδων που συνδέονται με την χρήση αυτών των αυτοκινήτων (ασφάλιση, συντήρηση, επισκευή, ΚΤΕΟ,  κλπ).

Στόχος και προσπάθεια του ΣΤΕΕΑΕ δεν είναι απλά να δώσει μια  ακόμη εναλλακτική πρόταση στον τρόπο κατανομής των τελών κυκλοφορίας αλλά να δώσει ώθηση συνολικά στον κλάδο του αυτοκινήτου, ο οποίος έχει δεχτεί απανωτά χτυπήματα από την αρχή της  κρίσης, ενώ ταυτόχρονα να μπουν χρήματα στα κρατικά ταμεία από την αυξημένη χρήση όλων των οχημάτων κάθε τύπου και κατηγορίας.