• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
01 Σεπ 2018

Νέο πρότυπο μέτρησης των ρύπων (WLTP)

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο των κινήσεων για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, έθεσε σε εφαρμογή νέους αυστηρότερους κανόνες για τις εκπομπές ρύπων των οχημάτων.   Η λήψη αυτών των αυστηρότερων μέτρων είναι κυρίως απάντηση στα σκάνδαλα των εκπομπών του 2015.

Έτσι, από 1 Σεπτεμβρίου 2018, η κατανάλωση, οι εκπομπές CO2 και οι ρύποι μετρώνται με τη νέα παγκόσμια εναρμονισμένη μέθοδο (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure– WLTΡ) που θα δίνει πιο ρεαλιστικά αποτελέσματα.

Η μέθοδος WLTP έχει πολλές διαφορές με την παλιά (New European Driving Cycle – NEDC), που χρονολογείται από τη δεκαετία του ’80. Για παράδειγμα, οι μετρήσεις τώρα θα γίνονται σε πιο δυναμικές συνθήκες οδήγησης: θα λαμβάνουν υπόψη μεγαλύτερη απόσταση, υψηλότερη μέση ταχύτητα, περισσότερες φάσεις οδήγησης/ταχύτητας (χαμηλή, μέτρια, υψηλή και πολύ υψηλή ταχύτητα αντί για αστικό και υπεραστικό κύκλο που ίσχυε), θα περιλαμβάνουν στάσεις και επιταχύνσεις. Ακόμη θα λαμβάνουν υπόψη πιθανό επιπλέον εξοπλισμό του αυτοκινήτου ή λειτουργίες όπως ο κλιματισμός που μπορούν να επηρεάσουν την κατανάλωση. Εξάλλου, η κατανάλωση συνδέεται άμεσα με τις εκπομπές ρύπων. Όσο περισσότερο καταναλώνουμε, τόσο περισσότερο CO2, ρύπους και μικροσωματίδια εκπέμπουμε…

Η μέθοδος WLTP μπορεί να είναι πιο «σκληρή» αλλά είναι πιο ρεαλιστική σε σχέση με τα αισιόδοξα αποτελέσματα των μετρήσεων της μεθόδου NEDC . Ένας κύκλος οδήγησης είναι αδύνατον να αναπαραχθεί «στην πραγματική ζωή» και στην κανονική οδήγηση, όμως με την μέθοδο WLTP, οι αποκλίσεις είναι πολύ πιο μικρές και τα αποτελέσματα των μετρήσεων πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Ακόμη εξασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια και, εκτός από την καλύτερη προστασία της υγείας των πολιτών και του περιβάλλοντος, δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου όλοι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων θα λειτουργούν πια επί ίσοις όροις.

Τι σημαίνει όμως αυτό πρακτικά για τους καταναλωτές;

Αφού οι τιμές εκπομπής CO2 που θα ανακοινώνουν οι κατασκευαστές θα είναι αυξημένες, είναι πολύ πιθανό να οδηγηθούμε σε αύξηση των Τελών Κυκλοφορίας και του Τέλους Ταξινόμησης, για τη διαμόρφωση των οποίων λαμβάνονται υπόψη οι τιμές CO2 .

Όμως, ειδικά για τα Τέλη Κυκλοφορίας, προβλέπεται να υπάρξει μια περίοδος χάριτος μέχρι το 2019 για τα Κράτη – Μέλη της ΕΕ στα οποία οι εκπομπές CO2 καθορίζουν το ύψος τους. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, βάση προσδιορισμού των Τελών Κυκλοφορίας θα συνεχίσει να είναι η τιμή εκπομπής CO2 αλλά με μετρήσεις βασισμένες στη μέθοδο NEDC (κάθε αυτοκίνητο θα συνοδεύεται και από μια αναθεωρημένη μέτρηση εκπομπών βάσει της μεθόδου NEDC), ώστε να μην υπάρξουν μεγάλες αυξήσεις και αδικίες.