• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
02 Μάι 2010

Γιατί να γίνω μέλος του ΣΤΕΕΑ

Γιατί η ένωση φέρνει την δύναμη…

Όσο περισσότεροι επαγγελματίες του χώρου μας ενώνονται κάτω από μια επαγγελματική στέγη τόσο πιο δυνατά ακούγεται η φωνή του ΣΤΕΕΑ και τόσο πιο αποτελεσματικά μπορούμε να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας.

Ο ΣΤΕΕΑ διοικείται από ανθρώπους που στην καθημερινότητα αντιμετωπίζουν ίδια με εσένα προβλήματα και έτσι έχουν την δυνατότητα να προτείνουν στους Δημόσιους Φορείς με τους οποίους έρχονται σε επαφή λύσεις δυνατές και τεκμηριωμένες. Από την άλλη, με την συνεχή ενημέρωση που έχει σε θέματα που απασχολούν τον Κλάδο, αντιλαμβάνεται έγκαιρα τις αλλαγές που συμβαίνουν σε διεθνές επίπεδο και προετοιμάζεται για τις εξελίξεις.

Μέσα από τον σεβασμό βασικών αξιών ο ΣΤΕΕΑ φιλοδοξεί να αποτελέσει προστιθέμενη αξία για κάθε επιχείρηση. Σε αυτό αποσκοπεί και η πρόσφατη ανανέωση και επαναφορά σε ισχύ του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας η οποία, συνδυασμένη με την αντίστοιχη σηματοδότηση των μελών του ΣΤΕΕΑ, προτίθεται να συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες.