• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
02 Μάι 2010

Πλεονεκτήματα Εγγραφής στον ΣΤΕΕΑ

Τα μέλη του Σ.Τ.Ε.Ε.Α. :
1. Έχουν άμεση ενημέρωση για τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα τόσο στην εγχώρια όσο και στην διεθνή αγορά μέσω της ιστοσελίδας και της εφημερίδας του Συνδέσμου αλλά και μέσω e-mails που τους αποστέλλονται.
2. Έχουν πρόσβαση στα αρχεία του Συνδέσμου.
3. Εκπροσωπούνται σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς καθώς ο Σ.Τ.Ε.Ε.Α. συμμετέχει στο Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού, είναι μέλος στον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) και στην Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων (ECATRA/LEASEUROPE).
4. Με την παρουσία τους και την ενεργή συμμετοχή τους στις συναντήσεις και εκδηλώσεις του Συνδέσμου παίζουν καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση των θέσεων και προτάσεων που στην συνέχεια προωθούνται στα αρμόδια κυβερνητικά όργανα.