• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
16 Απρ 2024

Μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων AFVs (ηλεκτρικά, υβριδικά, αερίου, κλπ.) με πλοία | Εγκύκλιος Υπουργείου Ναυτιλείας

Δημοσιεύθηκε σήμερα η εγκύκλιος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με Αρ.Πρωτ. 2070.0/28541/16.04.2024 με θέμα:” Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ και Φ/Γ-Ο/Γ πλοία”, η οποία αντικαθιστά την Εγκύκλιο με Αρ.Πρωτ. 23.22.3/79893/2023/14.11.2023 με το ίδιο θέμα.

Βάση της καινούριας εγκυκλίου, επιτρέπεται η μεταφορά “ασυνόδευτων” AFVs στα Ε/Γ-Ο/Γ και Φ/Γ-Ο/Γ πλοία, αρκεί να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Τα αμιγώς ηλεκτρικά και επαναφαρτιζόμενα υβριδικά οχήματα να μην υπερβαίνουν το 40% του επιπέδου φόρτισης των συσσωρευτών τους.
  2. Τα οχήματα λοιπών εναλλακτικών καυσίμων να μην υπερβαίνει το καύσιμό τους το 50% της συνολικής χωρητικότητας της δεξαμενής καυσίμου τους.
  3. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα τροφοδοσίας τους και στις δεξαμενές ή συσσωρευτές τους, θα πρέπει τα μέρη αυτά να αφαιρούνται από τα οχήματα προτού φορτωθούν στο πλοίο. Ειδικότερα  σε περίπτωση ζημιάς με ασάφεια ως προς τη βλάβη ή όχι του συσσωρευτή τους, το όχημα δεν θα φορτώνεται και δεν θα μεταφέρεται. Η ευθύνη για την διασφάλιση ότι στο όχημα δεν υφίσταται βλάβη ή ζημιά στο σύστημα τροφοδοσίας, στις δεξαμενές ή στους συσσωρευτές του βαρύνει αποκλειστικά τους κατόχους των οχημάτων αυτών και ο πλοιοκτήτης δύναται να το εξασφαλίζει με όποιο τρόπο αυτός ορίσει.

Ολόκληρη την εγκύκλιο μπορείτε να την διαβάσετε εδώ.