• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
22 Δεκ 2023

ΕΣΠΑ | Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Δημοσιεύτηκε το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με τίτλο « Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» στην ιστοσελίδα του προγράμματος espa.gr.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα υπάρχει η δυνατότητα ίδρυσης επιχείρησης ενοικίασης επιβατηγών οχημάτων (rent a car), για την οποία επιδοτείται η αγορά των οχημάτων, με αποκλειστικό σκοπό την εκμίσθωσή τους.

Το πρόγραμμα αφορά τις υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού σε όλη την Ελλάδα, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της Δ​ράσης.

Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών. Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά
(α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και
(β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Περίοδος υποβολής από 18/12/2023 έως 29/2/2024 (ώρα 15:00).

 

Προσθήκη 22/1/2024:

Επίσης αναρτήθηκε η απόφαση με ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (06ΚΕ), στην οποία αναφέρονται τα νέα όρια των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis). Την ενημερωτική εγκύκλιο μπορείτε να την διαβάσετε εδώ και την απόφαση στο ΦΕΚ 358 Β / 19.01.2024