• 211 1066020 - 698 3227440
  • Λεωφ. Λαυρίου 21, Γλυκά Νερά
17 Απρ 2022

COVID | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας από 18.04.2022 έως 01.05.2022

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.22206 και με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00.» Πληρότητα Οχημάτων (Άρθρο 1,…

10 Απρ 2022

COVID | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας από 11.04.2022 έως 18.04.2022

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20354 και με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00.» Πληρότητα Οχημάτων (Άρθρο…

03 Απρ 2022

COVID | Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα 03/04/2022

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 18960 και με τίτλο « Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» η οποία συγκεκριμένα αναφέρει ότι: Η είσοδος των ταξιδιωτών που προέρχονται από: τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Συμφωνίας Σένγκεν, καθώς και από τις τριάντα πέντε…

03 Απρ 2022

COVID | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας από 04.04.2022 έως 11.04.2022

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 18959 και με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 04 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00.» Πληρότητα Οχημάτων (Άρθρο…

26 Μαρ 2022

COVID | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας από 26.03.2022 έως 04.04.2022

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17567 και με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από το Σάββατο, 26 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 04 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00.» Πληρότητα Οχημάτων (Άρθρο…

19 Μαρ 2022

COVID | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας από 21.03.2022 έως 28.03.2022

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16506/18.3.2022 και με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00.» Πληρότητα Οχημάτων (Άρθρο…

15 Μαρ 2022

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ | Υποχρέωση για αντιολισθητικές αλυσίδες όταν οι επικρατούσες συνθήκες το επιβάλουν

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών με Αριθμ. Δ30/Δ5α/73567 (2) και τίτλο “Εφοδιασμός των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα”. Με βάση την Απόφαση επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών η υποχρέωση εφοδιασμού των οχημάτων τους με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, όπως…

12 Μαρ 2022

COVID | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας από 12.03.2022 έως 21.03.2022

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14709 και με τίτλο « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από το Σάββατο, 12 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00.» Πληρότητα Οχημάτων…

09 Μαρ 2022

Ταξινόμηση Οχημάτων | Ενημέρωση από ΑΑΔΕ για περιβαλλοντικό τέλος

Με την εγκύκλιο Ε.2020/24-2-2022 η ΑΑΔΕ κοινοποιεί τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του νόμου 4890/2022 (ΦΕΚ Α’ 23) «Κύρωση της από 28.1.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Επείγουσες, φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας” (A’ 14) και λοιπές επείγουσες διατάξεις»- Τροποποίηση…

05 Μαρ 2022

COVID | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας από 05.03.2022 έως 14.03.2022 – Κατάργηση του περιορισμού του αριθμού των επιβαινόντων στα ΕΙΧ

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13654 και με τίτλο « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από το Σάββατο, 5 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00.» Πληρότητα Οχημάτων…

02 Μαρ 2022

myDATA | Ενημέρωση από ΑΑΔΕ για πως θα γίνει η διαβίβαση για το 2021

Σήμερα η ΑΑΔΕ ανανέωσε τα ακόλουθα δύο αρχεία σχετικά με τo myDATA: Διαβίβαση Δεδομένων myDATA 2021 Πρότυπο αρχείο myDATA 2021 Ειδικότερα οι επιχειρήσεις, έχουν την υποχρέωση να διαβιβάσουν τα δεδομένα τους για το 2021 που αφορούν σε έσοδα τιμολόγησης, έξοδα αυτοτιμολόγησης, τίτλους κτήσης καθώς και εγγραφές τακτοποίησης εσόδων. Τα έξοδα…

27 Φεβ 2022

COVID | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας από 28.02.2022 έως 08.03.2022

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 11974 και με τίτλο « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τρίτη, 8 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00.» Πληρότητα Οχημάτων…

19 Φεβ 2022

COVID | Έκτακτα Μέτρα Προστασίας από 19.02.2022 έως 28.02.2022

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 10343 και με τίτλο « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από το Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00. » Πληρότητα…

18 Φεβ 2022

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ | Σε ισχύ η νέα διαδικασία χορήγησης στοιχείων κυκλοφορίας

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ότι τέθηκε σε ισχύ από τις 17 Φεβρουαρίου 2022, η νέα διαδικασία για την κυκλοφορία των ρυμουλκούμενων οχημάτων, η οποία προβλέπει τη χορήγηση ανεξάρτητης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας, με βάση την Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις…

16 Φεβ 2022

OPEN CAR | Η νέα πλατφόρμα του gov.gr με πληροφορίες σχετικές με τα αυτοκίνητα που διαθέτουν πινακίδες

Τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ανακοίνωσαν σε κοινό Δελτίο Τύπου ότι τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η νέα υπηρεσία Open Car. Πρόκειται για την πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να αναζητούν πληροφορίες σχετικά με οχήματα τα οποία διαθέτουν πινακίδες που έχουν…

13 Φεβ 2022

COVID | Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα 12/2/2022

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 8504 και με τίτλο « Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.6757/4.2.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 431).» η οποία συγκεκριμένα αναφέρει στο Άρθρο 1, παρ. 2Α, (σελ.3) ότι οι ταξιδιώτες από Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής…