• 210 6264281 - 210 6264032
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά
02 Μαΐ 2000

Προβλήματα του Κλάδου

Προβλήματα του Κλάδου Ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων έχει επισημάνει κατ’ επανάληψη τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Κλάδος στα αρμόδια κυβερνητικά όργανα, καταθέτοντας προτάσεις για την επίλυσή τους. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, δεν έχει παρθεί καμία απόφαση που να επιτρέπει την εξαγωγή αισιόδοξων προβλέψεων για το επιχειρηματικό μέλλον των περίπου…

02 Μαΐ 2000

Καταστατικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1ο Το Σωματείο το οποίο ιδρύθηκε υπό την επωνυμία «Σωματείο Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων» βάσει Καταστατικού εγκεκριμένου από το Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ αριθ. 3169/79 απόφασή του και καταχωρημένου στα βιβλία αναγνωρισμένων σωματείων του ίδιου Πρωτοδικείου υπό τους όρους 8993/80 και (ειδ.) 2505/80,  θα έχει από…

02 Μαΐ 2000

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας

ΜΕΡΟΣ Α’   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΕΕΑ  1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ α. Τα Μέλη του ΣΤΕΕΑ αναλαμβάνουν την υποχρέωση, κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, να επιδεικνύουν στις σχέσεις τους με τον πελάτη σεβασμό, υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Επίσης οφείλουν να εκπαιδεύουν ανάλογα  το προσωπικό τους ώστε να ικανοποιεί…

02 Μαΐ 2000

Code of Conduct

 PART A DUTIES OF THE MEMBERS OF THE GREEK CAR RENTAL ASSOCIATION QUALITY OF SERVICES PROVIDED a)         The Members are expected to be respectful, responsible and professional during their business activities and dealings with the customer.  Their personnel should also be trained to comply with the principles of this Code and during…